Search for European Projects

10 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů.Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro úz ...
Read Project

 9

 FINISHED 
... předmětem je podpora projektů modernizujících komunikace v česko-polském pohraničí. Do projektu vstupují dva čeští a dva polští partneři. Na české straně je to Královéhradecký kraj, který bude v rámci projektu rekonstruovat část komunikace II/310 od křižovatky s komunikací II/285 do křižovatky s komunikací II/309. Druhým českým partnerem je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje p.o., kte ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Česko-polský inovační portál

Start date: Jun 30, 2009, End date: Jan 30, 2012,

Potřeba realizace projektu vychází z neexistence fungujícího, interaktivního portálu zejména na bázi přeshraniční spolupráce pro oblast inovačních aktivit, transferu technologií atd.V regionech všech partnerů projektu, které budou hlavním místem mapování a zacílení výsledků projektu, neexistuje žádná (veřejná) aktivita, která by přitáhla zájem zainteresovaných subjektů o aktivity výzkumu, vývoje a ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Pohraniční oblast Broumovska na českém straně a oblast Mieroszowska na polské straně jsou regiony, které jsou postiženy především svou polohou vzdálenou od správních center (Hradec Králové, Wroclaw) a v neposlední míře i ekonomicko-sociálnímí podmínkami. Dostupnost regionu Broumovska je prakticky po jediné komunikaci z Náchoda a z druhé strany hranice přes hraniční přechod Meziměstí a na druhé str ...
Read Project

 4

 FINISHED 

5P poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům

Start date: Aug 31, 2004, End date: Feb 27, 2007,

Celá činnost v rámci projektu je zaměřena na nastartování podpory pro mikropodnikatele a živnostníky v ČR a PL, rozvoje příhraničních regionů Královéhradeckého kraje a Wroclavského regionu a přeshraniční česko – polské spolupráce. Produktem je organizační / systémový / projekt, který buduje komplexní ucelený program podpory a pomoci mikropodnikatelům a živnostníkům Královéhradeckého kraje se zrca ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Cesta Špindlerův Mlýn - Przesieka (Borowice)

Start date: Jan 24, 2005, End date: Nov 29, 2006,

... 001 spolupracuje v podobě společných cvičení a bezpečnostních zásahů se složkami polského IZS. Předkladatelem a investorem projektu je Královéhradecký kraj. Údržbu projektu zajistí Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje.
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt dotyczy modernizacji ul. Granicznej będącej częścią polsko-czeskiej trasy rowerowej im.T Masaryka, prowadzącej do turystycznego przejścia granicznego. Modernizowany odcinek usprawni dostęp do licznych atrakcji turystycznych na terenie ul. Czermna i Pstrążna. Na odcinku brakuje separacji ruchu pojazdów i pieszych, zwężenia i zły stan nawierzchni powodują występowanie sytuacji niebezpiecznyc ...
Read Project

 4

 FINISHED 
... ad, které vyplývají z vyčerpání životnosti krytu vozovky. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku silnice. Investorem projektu je Královéhradecký kraj, provozovatel a vlastník projektu bude Královéhradecký kraj, který údržbu projektu bude zajišťovat prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa a údržby silnic Královéhradeckého kraje.
Read Project

 2

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do i ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což ...
Read Project

 5