Search for European Projects

Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T. G. Masaryka. Odcinek Aleja Jana Pawła II w Kudowie Zdroju. (Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T. G. Masaryka. Odcinek Aleja Jana Pawła II w Kudowie Zdroju.)
Start date: Feb 28, 2005, End date: Sep 4, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt dotyczy modernizacji ul. Granicznej będącej częścią polsko-czeskiej trasy rowerowej im.T Masaryka, prowadzącej do turystycznego przejścia granicznego. Modernizowany odcinek usprawni dostęp do licznych atrakcji turystycznych na terenie ul. Czermna i Pstrążna. Na odcinku brakuje separacji ruchu pojazdów i pieszych, zwężenia i zły stan nawierzchni powodują występowanie sytuacji niebezpiecznych. Wody opadowe są odprowadzane bezpośrednio do potoku Trzemeszna. Realizacja projektu rozwiąże te problemy i wpłynie pozytywnie na ruch turystyczny. Partnerami projektu są miasta Nachod i Velike Porici oraz woj. Hradec Kralove, którzy składają projekty modernizacji trasy im. Masaryka w Czechach.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   128 979,25
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants