Search for European Projects

Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku
Start date: Dec 31, 2008, End date: Jan 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Pohraniční oblast Broumovska na českém straně a oblast Mieroszowska na polské straně jsou regiony, které jsou postiženy především svou polohou vzdálenou od správních center (Hradec Králové, Wroclaw) a v neposlední míře i ekonomicko-sociálnímí podmínkami. Dostupnost regionu Broumovska je prakticky po jediné komunikaci z Náchoda a z druhé strany hranice přes hraniční přechod Meziměstí a na druhé straně Otovice. Jelikož severní oblast Broumovska nabízí návštěvníkům regionu turisticky atraktivní oblasti Teplicko - adršpašských skal, která je velice hojně navštěvována turisty z Polska, bylo rozhodnuto po vzájemné dohodě parterů zpřístupnit dostupnost obou území přes hraniční přechod Zdoňov-Mieroszów. Jedná se o komunikaci 3. třídy z křižovatky Zdoňov - hranice a na druhé straně komunikaci Mieroszów - ul. Kwiatova - hranice. V současné době je hraniční přechod zprovozněn pouze pro turistický provoz. Realizací tohoto projektu dojde ke zprovoznění přechodu pro automobilový provoz do 3,5 t. Vybudováním tohoto přístupového bodu dojde ke zkrácení dostupné vzdálenosti obou regionů o 18 km, protože současný provoz osobních aut pro návštěvníky obou regionů byl pouze přes hraniční přechod Starostín-Golińsk. Druhou částí projektu je rekonstrukce komunikace Meziměstí Teplice n. Met., která je spojnicí mezi hraničním přechodem Starostín a Teplicko- adršpašským územím a je prakticky jedinou přístupovou komunikací pro autobusový provoz a pro provoz motorových vozidel do 6 t. Všechny komunikace jsou ve špatném stavu. Obě komunikace ke hraničnímu přechodu ve Zdoňově jsou úzké a nevyhovují potřebám provozu motorových vozidel. Rekonstrukcí silnice Meziměstí - Teplice n.Met. se docílí zkvalitnění silničního provozu nejen pro motorová vozidla, ale i pro pohyb cyklistů a pěších, protože součástí projektu bude i celková rekonstrukce chodníků podél této komunikace v Meziměstí v ul. Tovární.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   3 740 338,19
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants