Search for European Projects

5P poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům
Start date: Aug 31, 2004, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Celá činnost v rámci projektu je zaměřena na nastartování podpory pro mikropodnikatele a živnostníky v ČR a PL, rozvoje příhraničních regionů Královéhradeckého kraje a Wroclavského regionu a přeshraniční česko – polské spolupráce. Produktem je organizační / systémový / projekt, který buduje komplexní ucelený program podpory a pomoci mikropodnikatelům a živnostníkům Královéhradeckého kraje se zrcadlovým efektem, zaměřený na podporu podnikání, uplatnění na trhu a rozšíření působnosti v rámci přeshraniční spolupráce do Polské republiky. Zároveň se zde propojí síť Středisek pomoci (ČR+PL) a prohloubí se přeshraniční spolupráce NNO a samosprávy na obou stranách hranice.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   6 265 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants