Search for European Projects

Česko-polský inovační portál
Start date: Jun 30, 2009, End date: Jan 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Potřeba realizace projektu vychází z neexistence fungujícího, interaktivního portálu zejména na bázi přeshraniční spolupráce pro oblast inovačních aktivit, transferu technologií atd.V regionech všech partnerů projektu, které budou hlavním místem mapování a zacílení výsledků projektu, neexistuje žádná (veřejná) aktivita, která by přitáhla zájem zainteresovaných subjektů o aktivity výzkumu, vývoje a inovací a soustředila je do jednoho přístupového místa. Partneři projektu společně vytvoří koncept a nastaví základní výchozí podmínky pro vytvoření společného portálu, který bude vyhovovat požadavkům přeshraniční spolupráce. Následně partneři důkladně zmapují inovační potenciál subjektů v dotčených regionech (v případě projevení zájmu bude portál otevřen všem subjektům bez ohledu na umístění jejich sídla nebo aktivit). Portál bude informačním zdrojem pro nejrůznější subjekty, které v něm najdou údaje o inovačních aktivitách zejména na území česko-polského příhraničí. Součástí projektu je identifikovat nabídku a poptávku spolupráce zainteresovaných subjektů, iniciovat výměnu zkušeností a nastavit mechanismy následného naplňování portálu informacemi a udržování získaných kontaktů. Partneři projektu vytvoří společnou komunikační platformu zaměřenou na inovační podnikání a prostředí. Uskuteční 10 společných akcí (4 konference, 6 tématicky zaměřených workshopů), na kterých bude projekt prezentován a v rámci nich bude již docházet k propojení zainteresovaných subjektů z obou stran hranice. Partneři na obou stranách hranice jsou součástí inovačního prostředí v jejich regionech a jsou si tedy vědomi potřeby lepší komunikace a následné spolupráce v oblasti inovačních aktivit. Internetový portál bude fungovat v trojjazyčné verzi (česká, polská, anglická).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84%   327 528,65
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants