Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... středních škol zaměřených na ochranu přírody a zážitkové aktivity. Jako partner byla vybrána organizace GIZ Thayaland - Grenzuberchreitendes Impulszentrum na základě kontaktovací akce Kontakten, dne 19.10.2005 v Gross-Siegharts pořádané IIZ. GIZ Thayaland - Grenzuberchreitendes Impulszentrum má výborné kontakty na různé organizace působící v oblasti vzdělávání, dětí a na venkově. Je tak ide ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Soutěž první pomoci (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0338)

Start date: Feb 22, 2006, End date: Dec 19, 2006,

Stručný popis akce: - soutěž je realizována jako dvoudenní akce 21. - 22.6.2006 - středa 21.6.2006 – příjezd na místo konání, seznámení s okolím tábora, oficiální zahájení soutěže, přivítání zahraničních hostů z rakouského městaTullnu (zástupců Rotes Kreuz), losování soutěžního pořadí, večerní program se vzájemným poznáváním, výměna zkušeností v oblasti prevence úrazů a poskytování první pomoci ...
Read Project

 2

 FINISHED 

římý prodej a ekologické zemědělství (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0349)

Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 14, 2006,

Rakouští a čeští zemědělci,zvláště hospodařící na rodinných farmách,musí využívat další možnosti ke zlepšení svých příjmů,např. i vyšším zhodnocením svých výrobků.Podobně strukturovaná zemědělská výroba(z hlediska přírodních podmínek a vyráběných komodit) v kraji Vysočina a Waldviertlu(část Dolního Rakouska) umožňují výměnu zkušeností především v oblasti zpracování mléka,masa,produktů rostlinné vý ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi sportovními jednotami Slavonice a Dobersberg. Rovněž tak spolupráce s obcí Dobersberg a Impulcentrem Thayaland je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivý ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Obsahem projektu je realizace přeshraniční konference včetně souvisejících aktivit (propagace projektu, management projektu). Základní informace o konání konference: Termín: sobota 14. října 2006 Místo konání: České Budějovice, Hotel Malý pivovar Počet účastníků: 80 osob, z toho nejméně 20 zahraničních hostů Program konference: 9:00 – 12:00 Dopolední blok– společné přednášky Tém ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Realizace Mlynářské stezky (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0022)

Start date: Jan 31, 2005, End date: Mar 30, 2006,

Záměrem tohoto projektu je realizace Mlynářské stezky. Mlynářská stezka je tématická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství. Navržená trasa, jejíž délka dosahuje cca 180 km, propojuje území dvou krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jes ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi sportovními jednotami Staré Hobzí a Waldkirchen an der Thaya. Rovněž tak spolupráce s obcí Waldkirchen an der Thaya a Impulcentrem Thayaland je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovníc ...
Read Project

 3