Search for European Projects

Soutěž první pomoci (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0338)
Start date: Feb 22, 2006, End date: Dec 19, 2006 PROJECT  FINISHED 

Stručný popis akce: - soutěž je realizována jako dvoudenní akce 21. - 22.6.2006 - středa 21.6.2006 – příjezd na místo konání, seznámení s okolím tábora, oficiální zahájení soutěže, přivítání zahraničních hostů z rakouského městaTullnu (zástupců Rotes Kreuz), losování soutěžního pořadí, večerní program se vzájemným poznáváním, výměna zkušeností v oblasti prevence úrazů a poskytování první pomoci s vyučujícími a žáky zdravotnických škol - čtvrtek 22.6.2006 – vlastní průběh soutěže ( řešení modelových situací na jednotlivých stanovištích rozmístěných v přírodním prostředí na trase soutěže), vyhlášení výsledků, ukázka zásahu složek integrovaného záchranného systému, vyhodnocení soutěže se zahraničními partnery – porovnání postupů a způsobů ošetření raněných, nástin další spolupráce
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   178 583,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants