Search for European Projects

Vzdělávací program pro mládež - Příroda a životní prostředí v kraji Vysočina a v Dolním Rakousku (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0241)
Start date: Nov 8, 2005, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Pětidenní pobytový program pro účastníky (15 studentů + doprovod) krajského kola ekologické soutěže pro studenty středních škol Ekologická olympiáda. Příprava tohoto programu zahrne několik návštěv pracovníků střediska Chaloupky v Rakousku, což umožní nastartování přeshraniční spolupráce. Dosud středisko připravovalo programy v němčině pro partnerské školy v rámci spolupráce škol z kraje Vysočina. Náplní programu je poznávání přírody a života Dolního Rakouska. Příprava zajímavého programu - odborné přírodovědně zaměřené exkurze, návštěvy ekologických zařízení (biofarma, zařízení na alternativní zdroje energie apod.), setkání se studenty středních škol zaměřených na ochranu přírody a zážitkové aktivity. Jako partner byla vybrána organizace GIZ Thayaland - Grenzuberchreitendes Impulszentrum na základě kontaktovací akce Kontakten, dne 19.10.2005 v Gross-Siegharts pořádané IIZ. GIZ Thayaland - Grenzuberchreitendes Impulszentrum má výborné kontakty na různé organizace působící v oblasti vzdělávání, dětí a na venkově. Je tak ideálním partnerem pro zahajovací projekt přeshraniční spolupráce. Věříme, že díky tomuto partnerovi získáme nové kontatky a partnery pro další přeshraniční spolupráci pro středisko Chaloupky. Soutěž Ekologická olympiáda je poměrně náročná a pět nejlepších družstev zaručuje dobrou úroveň studentů s hlubokým zájmem o přírodu a její ochranu. Studenti jsou dnes dobře jazykově vybaveni a tato akce jim poskytne možnost uplatnit a dále rozvíjet své znalosti. Věříme, že získáme nové kontatky a partnery pro další přeshraniční spolupráci pro středisko Chaloupky..
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   167 727,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants