Search for European Projects

Realizace Mlynářské stezky (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0022)
Start date: Jan 31, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Záměrem tohoto projektu je realizace Mlynářské stezky. Mlynářská stezka je tématická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství. Navržená trasa, jejíž délka dosahuje cca 180 km, propojuje území dvou krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník - Znojmo). Navržená trasa překračuje hranice kraje Vysočina a přes území Jihomoravského kraje pokračuje až na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem je hraniční přechod Čížov-Hardegg (pouze pro pěší a cyklisty). Zde se Mlynářská stezka napojuje na síť cyklotras a cyklostezek v Dolním Rakousku. Trasa je navržena po stávajících komunikacích, maximálně se přibližujících, případně kopírujících vodní toky, na nichž leží jednotlivé mlýny (v současné době je zmapováno cca 48 objektů bývalých mlýnů). Samotná realizace Mlynářské stezky spočívá ve vyznačení tohoto cykloturistického produktu dopravními značkami dle platné legislativy a plně navazuje na již zpracovanou Studii rozvoje Mlynářské stezky a zpracovaný projekt dopravního značení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   641 588,92
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

12 Partners Participants