Search for European Projects

řeshraniční konference Ženy v podnikání a managementu (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0315)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je realizace přeshraniční konference včetně souvisejících aktivit (propagace projektu, management projektu). Základní informace o konání konference: Termín: sobota 14. října 2006 Místo konání: České Budějovice, Hotel Malý pivovar Počet účastníků: 80 osob, z toho nejméně 20 zahraničních hostů Program konference: 9:00 – 12:00 Dopolední blok– společné přednášky Téma: porovnání podnikatelského prostředí a podmínek pro podnikání a profesní uplatnění žen v ČR a v Rakousku 12:00 – 13:00 Oběd 13:00-14:30 Odpolední blok - workshopy rozdělené do 3 jednacích sekcí: 1. přeshraniční mentoring, 2. jak úspěšně navázat a rozvíjet přeshraniční obchodní vztahy (obchod, marketing, zakládání firmy v zahraničí), 3. jak úspěšně vést firmu (rodinná firma, vlastní firma, OSVČ, manažerkou v mezinárodní organizaci). (Poznámka: V rámci workshopů vystoupí rakouské a české ženy se svými osobními příběhy a zkušenostmi k danému tématu.) 14:30-15:00 Přestávka, přesun do konferenčního sálu 15:00 – 16:30 Závěr konference Téma: shrnutí závěrů z jednotlivých workshopů, vyhodnocení ankety, módní přehlídka Doprovodný program: - V rámci oběda a přestávek v předsálí možnost prohlídky výrobků a prezentací nejméně 10ti rakouských a českých firem vedených ženami. - Na závěr konference – módní přehlídka z tvorby rakouských a českých krejčovských a řemeslných dílen vedených ženami. - Možnost zajistit hlídání dětí v průběhu akce podle zájmu a potřeb účastnic. V rámci zajištění konference zpracujeme, vyrobíme a distribuujeme tyto informační materiály: - Sborník pro účastníky konference a pro zástupce médií (tj. zástupce tisku, rozhlasu a televize). - CD-ROM s materiály z konference a fotografiemi zaslané po skončení konference účastníkům a zástupcům médií. - Pozvánky, plakáty. Celá konference bude simultánně tlumočena z/do německého jazyka.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   74 110,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants