Search for European Projects

Oslavy 100 let založení sportovního oddílu ve Starém Hobzí a výročí 10-leté spolupráce s rakouskými partnery (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0069)
Start date: May 31, 2005, End date: Sep 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi sportovními jednotami Staré Hobzí a Waldkirchen an der Thaya. Rovněž tak spolupráce s obcí Waldkirchen an der Thaya a Impulcentrem Thayaland je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivých akcích je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času a uspořádání Oslav 100 let založení sportovního oddílu ve Starém Hobzí a výročí 10-leté spolupráce s rakouskými partnery, za účasti rakouských sportovců, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   100 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants