Search for European Projects

Oslavy 60 let založení sportovního oddílu ve Slavonicích a výročí 15-leté spolupráce s rakouskými partnery (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0318)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi sportovními jednotami Slavonice a Dobersberg. Rovněž tak spolupráce s obcí Dobersberg a Impulcentrem Thayaland je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivých akcích je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času a uspořádání Oslav 60 let založení sportovního oddílu ve Slavonicích a výročí 15-leté spolupráce s rakouskými partnery, za účasti rakouských sportovců, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants