Search for European Projects

20 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring

Start date: Oct 1, 2016, End date: Sep 30, 2018,

This project goal emerges from the potential synergy among a) the huge amount of academic data actually existing at the academic departments of faculties and schools, and b) the maturity of data science in order to provide algorithms and tools to analyse and extract information from what is more commonly referred to Big Data. A rich picture can be extracted from this data if conveniently processe ...
Read Project

 6

 FINISHED 
This is a project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries. Please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2016, End date: May 31, 2018,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 
This is a project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries. Please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2014, End date: May 30, 2016,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 
Po řadu let (od roku 2000) probíhá spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Wydziaem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAI) Politechniky Opolskej, která je dokumentována společnými aktivitami v rámci projektu KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Dosavadní spolupráce byla zaměřena ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Po řadu let již existuje spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Fakultou Elektrotechniky, automatiky a informatiky Politechniky Opolskej. Počátek spolupráce probíhal v rámci mezinárodní dohody KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společn ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V přeshraniční oblasti, na kterou je spolupráce zaměřena, se nachází velké množství průmyslových objektů (hutě, doly, cementárny, vysoké pece, atd.), které byly, jsou nebo mohou být kulturními technickými památkami. Živelné změny ve struktuře průmyslu a těžby, vedly ke vzniku fenoménu nazývaného brownfields. V regionech se začaly objevovat opuštěné průmyslové plochy, na kterých se nacházely mnohdy ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Dlouhodobě, po dobu více než 8 let (od roku 2000) probíhá spolupráce mezi Katedrou elektrických měření Technické univerzity v Ostravě a Instytutem Elektrowni a Systemow Pomiarowych Politechniki Opolskiej. Spolupráce je dokumentována společnými aktivitami v rámci česko-polského projektu Kontakt a rovněž i společným řešením projektu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA. Dosavadní spolupráce byla za ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt dotyczny współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej , a Fakulty Telesny Kultury Universytetu Palackeho w Olomoucu, w zakresie stworzenia laboratorium sterowania ruchem i analizy biosygnałów. W ramach projektu planuje się: (1) stworzenie nowoczesnego laboratorium biomechaniki ruchu człowieka; (2) prowadzenie wspólnych i równoległych ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt dotyczy współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej a Fakulty metalurgie a materialoveho inzenyrstvi Vysoka Skola Banska - TU Ostrava w zakresie inżynierii materiałowej. W ramach projektu przewiduje się: (I) wspólne lub równoległe badania dotyczące aplikacji stopów tytanu, magnezu i stali stopowych we współczesnych zaawansowanych konstrukcjach, (II) organizację konfe ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt dotyczy wspó3pracy pomiedzy Wydzia3em Budownictwa Politechniki Opolskiej a Fakulty Stavebni Vysoka Skola Banska – TU Ostrava w zakresie dzia3alnooci dydaktyczno-naukowej. W ramach projektu planuje sie zorganizowaa wyjazdy studentów oraz pracowników naukowych do Ostrawy, przeprowadzia komplementarne badania trwa3ooci materia3ów i konstrukcji budowlanych, zorganizowaa polsko-czeskie sympozja ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o projekt spolupráce mezi Fakultou stavební Politechniky Opole a Fakultou stavební VŠB-TUO v oblasti didakticko-vzdělávací. V rámci projektu budou organizovány výjezdy studentů a akademických pracovníků do Opole, budou prováděny komplementární výzkumy životnosti a spolehlivosti stavebních materiálů, plánují se česko-polská odborná sympozia. Projekt počítá také se zorganizováním letní škol ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Předkládaný návrh zahrnuje široké spektrum rozvoje spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Polytechnikou Opolskou v oblasti materiálového inženýrství, zejména pak ve vývoji nových perspektivních konstrukčních materiálů: slitin titanu, hořčíku a oceli pro energetiku. Spolupráce spočívá ve společném a vzájemně se doplňujícím studiu struktury a vlastností uvedených typů materiálů (včetně degradačních proc ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt ten stanowi szerokie spektrum współpracy między Politechniką Opolską a Technicznym Uniwersytetem w Ostrawie w zakresie racjonalnego użytkowania energii. Będzie obejmował wspólną organizację konferencji, warsztatów i wspólnych lub równoległych badań dotyczących tematyki audytów energetycznych, jakości energii elektrycznej, szeroko rozumianego monitoringu zużycia mediów pod kątem optymalizac ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt zahrnuje široké spektrum spolupráce mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou v oblasti racionálního využívání energií. Náplní projektu je společná organizace konference, seminářů, společný nebo souběžný výzkum v oblastech řešících racionální využívání energií (energetické audity, kvalita elektrické energie, monitorování využití různých energií za účelem optimalizace j ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Mezinárodní vědecká konference Pohyb a Zdraví

Start date: Jan 9, 2005, End date: Dec 29, 2005,

Konference je reprezentativním mezinárodním vědeckým setkáním odborníků s tematikou pohyb a zdraví. Je pořádána ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Opole, kde se obdobná konference uskuteční v roce 2006. Cílem konference je prezentace současných poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity člověka na jeho zdraví. Očekávaným výsledkem je aktualizace současných názorů v dané odborné oblasti, setk ...
Read Project

 3

 FINISHED 
The project aims at creating educational materials that would document successful utilisation of wood and timber in the construction industry, more specifically in the field of design and assessment of supporting members and structures of timber structures. The project will develop the curricula of training courses dealing with testing of wood and wood based materials for construction purposes. Th ...
Read Project

 11

 FINISHED 
The project aims at creating educational materials that would document successful utilisation of wood and timber in the construction industry, more specifically in the field of design and assessment of supporting members and structures of timber structures. The project will develop the curricula of training courses dealing with testing of wood and wood based materials for construction purposes. Th ...
Read Project

 28