Search for European Projects

Spolupráce VŠB-TU Ostrava a Politechniki Opolskej v oblasti materiálového inženýrství, zvláště ve vývoji perspektivních konstrukčních materiálů.
Start date: May 31, 2005, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný návrh zahrnuje široké spektrum rozvoje spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Polytechnikou Opolskou v oblasti materiálového inženýrství, zejména pak ve vývoji nových perspektivních konstrukčních materiálů: slitin titanu, hořčíku a oceli pro energetiku. Spolupráce spočívá ve společném a vzájemně se doplňujícím studiu struktury a vlastností uvedených typů materiálů (včetně degradačních procesů). Mimo tyto hlavní cíle je v projektu realizovaná vzájemná výměna pedagogů, vědeckých pracovníků a studentů. Dále pak budou uspořádány přednášky, semináře, letní školy a konference. Výstupem vědecké činnosti projektu bude i účinná pomoc při rozvoji a zavádění průmyslových aplikací.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   2 090 550,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants