Search for European Projects

Výměna zkušeností mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů
Start date: Dec 31, 2007, End date: Apr 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Dlouhodobě, po dobu více než 8 let (od roku 2000) probíhá spolupráce mezi Katedrou elektrických měření Technické univerzity v Ostravě a Instytutem Elektrowni a Systemow Pomiarowych Politechniki Opolskiej. Spolupráce je dokumentována společnými aktivitami v rámci česko-polského projektu Kontakt a rovněž i společným řešením projektu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA. Dosavadní spolupráce byla zaměřena do dvou oblastí. V oblasti vědecko-výzkumné byly rozvíjeny společné aktivity v oblasti racionálního využívání energií a kvality dodávané elektrické energie. V pedagogické oblasti byly rozvíjeny aktivity spojené zejména s výchovou studentů v doktorském studiu. Na základě pozitivních zkušeností získaných při řešení společného projektu INTERREG IIIA je připraven nový společný projekt, který je zaměřen zejména na podporu spolupráce v oblasti vzdělávání vysokoškolských studentů. Projekt předpokládá využití dříve vybudovaných kontaktů, využití laboratoře vybudované v rámci projektu INTERREG IIIA. V pedagogické oblasti bude spolupráce zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti vzdělávacích programů se zaměřením na získávání praktických poznatků studentů (organizace výměny studentů). Rovněž bude rozvíjena spolupráce ve vědecké výchově studentů, výměna studentů doktorského studia, realizace odborných přednášek a seminářů. Ve vědecké oblasti budou nadále rozvíjeny společné aktivity v oblasti racionálního využívání energií a kvality dodávané elektrické. Významným přínosem pro oboustrannou výměnu zkušeností a vědeckých poznatků a pro seznámení s odbornou veřejností je společná organizace mezinárodní konference Forum energetiků.Tyto aktivity výrazně přispějí ke zvýšení úrovně vzdělání na obou univerzitách i v přilehlých regionech a rovněž přispějí k e zlepšení vzájemného pochopení i k rozvoji kulturních vztahů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   209 050,60
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants