Search for European Projects

Mezinárodní vědecká konference Pohyb a Zdraví
Start date: Jan 9, 2005, End date: Dec 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Konference je reprezentativním mezinárodním vědeckým setkáním odborníků s tematikou pohyb a zdraví. Je pořádána ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Opole, kde se obdobná konference uskuteční v roce 2006. Cílem konference je prezentace současných poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity člověka na jeho zdraví. Očekávaným výsledkem je aktualizace současných názorů v dané odborné oblasti, setkání významných odborníků z různých států a rozvoj mezinárodních projektů. Konkrétními výstupy jsou sborník abstrakt a sborník publikovaných referátů. Předpokládaný počet účastníků se pohybuje kolem 150-200.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   393 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants