Search for European Projects

Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky
Start date: May 31, 2013, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Po řadu let (od roku 2000) probíhá spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Wydziaem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAI) Politechniky Opolskej, která je dokumentována společnými aktivitami v rámci projektu KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Dosavadní spolupráce byla zaměřena do dvou oblastí: vědeckovýzkumné a pedagogické.Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společné semináře, konferencí, společné studentské aktivity (workshopy, odborné exkurze). Nově připravovaný společný projekt bude zaměřen zejména do oblasti doktorského studia a vychází z Dohody o spolupráci, uzavřené v roce 2011 (kopie je přiložena).Projekt bude pokračováním spolupráce realizované v minulosti se silným důrazem na vzdělávání studentů doktorského studia se zvláštním zaměřením na implementace informačních technologií. Budou realizovány vzájemné studijní pobyty studentů doktorského studia, kde budou využívány nově dovybavené laboratoře i speciální přístroje, získané v rámci projektů EU a dále na základě dohody o spolupráci bude realizováno vzdělávání pracovníků WEAI Politechniki Opolskej v doktorském studu na FEI Technické univerzity Ostrava.Velmi důležitými prvky projektu ve vědecké oblasti budou společně realizované semináře u obou partnerů v ČR i PL a společná organizace mezinárodní konference Forum energetiků GRE2014. V pedagogické oblasti budou realizovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách a výměnné exkurze studentů, které byly v minulosti velice úspěšné.Popisované aktivity umožní zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické na obou univerzitách a rovněž přispěje i ke vzájemnému lepšímu pochopení i k rozvoji společenských a kulturních vztahů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants