Search for European Projects

řeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů (Přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů)
Start date: May 31, 2009, End date: Oct 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

V přeshraniční oblasti, na kterou je spolupráce zaměřena, se nachází velké množství průmyslových objektů (hutě, doly, cementárny, vysoké pece, atd.), které byly, jsou nebo mohou být kulturními technickými památkami. Živelné změny ve struktuře průmyslu a těžby, vedly ke vzniku fenoménu nazývaného brownfields. V regionech se začaly objevovat opuštěné průmyslové plochy, na kterých se nacházely mnohdy unikátní stavby s neopakovatelným technickým vybavením. Vlivem nejasných vlastnických vztahů, případně omezením vyplývajícími ze statutu kulturní technické památky došlo v mnoha případech k rychlé a nenávratné destrukci těchto unikátních objektů a ztrátě jedinečného technického zařízení. Výše uvedené problémy mají také kulturní památky neprůmyslového charakteru. Z tohoto důvodu chceme realizovat projekt, který by přispěl k rozvoji spolupráce vysokoškolských institucí (VŠB-TUO a Politechniky Opolske) v oblasti ochrany a využití kulturních památek a opuštěných průmyslových objektů. Projekt bude zaměřen na výměnu zkušeností a společný výzkum s různými přístupy k ochraně objektů v česko-polské přeshraniční oblasti. Vzájemná spolupráce a výzkum se bude týkat hledání cest k zachování těchto staveb na ekonomicky udržitelné bázi a možnosti a způsoby jejich využití v kombinaci s památkovou ochranou. K řešení uvedených problémů by měly sloužit výzkumné pobyty, setkání, konference a semináře pedagogických pracovníků a studentů. Společný výzkum v této oblasti bude realizován prostřednictvím speciálních přístrojů, zařízení a softwaru na určování technického stavu památek, jejichž pořízení bude součástí projektu. Výsledky spolupráce se uplatní nejen v rámci publikačních aktivit a pořádaných konferencí obou spolupracujících partnerů, nýbrž budou přímo uplatněny ve výuce obou stavebních fakult. Společné publikace a monografie přispějí k rozšíření a popularizaci vědy a výzkumu v přeshraniční oblasti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   290 421,20
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants