Search for European Projects

Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky
Start date: May 31, 2010, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Po řadu let již existuje spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Fakultou Elektrotechniky, automatiky a informatiky Politechniky Opolskej. Počátek spolupráce probíhal v rámci mezinárodní dohody KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společné organizování seminářů, konferencí apod. Díky těmto projektům a úzké spolupráci byly možné přednášky v jazyce českém i anglickém na VŠB-TU Ostrava v rámci programu ERASMUS. Tyto společné aktivity těsná spolupráce umožnily přípravu nového projektu. Projekt bude pokračováním spolupráce realizované v minulosti se silným důrazem na vzdělávání studentů. Velmi důležitými prvky projektu budou společně realizované workshopy doktorandů společně v ČR i PL, společně realizované semináře u obou partnerů. Současně budou poskytovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách. Stejně důležitým prvkem projektu budou výzkumné stáže a také nové cvičení umožněné dovybavením a zřízením laboratoří pro účely studentů obou stran. Oba partneři budou v laboratořích důsledně využívat ICT. Popisované spektrum aktivit umožní zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   302 600,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants