Search for European Projects

13 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Zahrada dvou břehů 2013 - 2015

Start date: Nov 30, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Projekt představuje další etapu realizace pilotního projektu Zahrada dvou břehů v Těšíně a Českém Těšíně (r.2007). Doposud již byly zrealizovány 3 projekty: Revitalpark 2010, SportPark-Sportovní sady a SportMost-Sportovní lávka, v rámci kterých byly zrevitalizovány historické oblasti (Zámecký vrch a Masarykovy sady, budova Avion, hraniční most Družby) a rekreačně-sportovní (parky Pod Wałką a Adam ...
Read Project

 2

 FINISHED 

SportPark - Sportovní sady

Start date: Oct 31, 2009, End date: Aug 30, 2012,

Tento projekt je součástí většího záměru realizovaného oběma městy s názvem Zahrada obou břehů, který spočívá ve vybudování na nábřežích Olše v Cieszynie a v Českém Těšíně přeshraničního turisticko-rekreačního centra pro obě města. Záměr je výsledkem využití zkušeností projektu realizovaného ve francouzsko-německém pohraničí ve městech Štrasburk a Kehl. Realizace tohoto projektu je jedním z milník ...
Read Project

 2

 FINISHED 

SportMost - Sportovní lávka

Start date: Oct 31, 2010, End date: May 30, 2012,

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednotného města a Těšínského Slezska v r.1920.Negativní důsledky tohoto rozdělení ovlivňovaly a někdy stále ještě ovlivňují jednání obyvatel na hranici,vytvářejí bariéry a předsudky v mezilidských vztazích.V posl. letech se však rozsah spolupráce mezi oběma partnery podstatně rozšířil,a to zejména realizací spol.pilotního projektu (programu) Těš s ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cieszyn a Český Těšín představují jeden urbanistický organismus, který leží na území dvou států. Obě města jsou důležitým centrem přeshraničního života česko-polského pohraničí. Aktuálním problémem je kvantitativní a kvalitativní absence pohodlného spojení tranzitní silniční sítě s místní sítí, která by umožňovala pohodlný příjezd k hranici, a malá propustnost dopravní sítě Cieszyna a Českého Těší ...
Read Project

 2

 FINISHED 

HASIČI BEZ HRANIC

Start date: Feb 28, 2010, End date: Jun 29, 2011,

...ěšíně založen hasičský sbor, jehož úkolem byla ochrana obyvatel a jejich majetku před požáry a jinými živelnými pohromami. V roce 1920 město Těšín rozdělila hranice a z politických důvodů bylo problematické hovořit o jakékoliv spolupráci mezi městy i hasičskými sbory. Teprve v roce 1990 byly jako výsledek partnerské spolupráce měst navázány kontakty mezi hasiči z obou stran hranice. Kontakty mezi ...
Read Project

 3

 FINISHED 

REVITALPARK 2010

Start date: Feb 29, 2008, End date: Sep 29, 2010,

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednoho města v r.1920.Do té doby jedno město s dlouhouletou historií se začalo vyvíjet rozdílně.Negativní důsledky rozdělení v r.1920 způsobily nejen fyzické,legislativní a admin.bariéry,ale především bariéry a předsudky v myšlení obou národů.Obě města od r.1989 spolupracují při pořádání tradiční kulturních a sport.akcích,významná je spolupráce šk ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Těš se Těšínem

Start date: Aug 31, 2005, End date: Dec 30, 2007,

Kalendář česko - těšínských kulturních akcí zahrnuje události, jež se již definitivně zapsaly do kulturního obrazu Českého Těšína a Cieszyna. Projekt Těš se Těšínem se týká aktivit souvisejících s organizací, zvýšením kvality vnímání a propagací těch kulturních událostí, které od počátku 90. let tvoří základnu pro příhraniční spolupráci samospráv a nevládních organizací obou měst. Organizační podp ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Soutěžní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů 2007

Start date: Nov 30, 2006, End date: Oct 30, 2007,

Zcela samostatný projekt nabídne vybraným neprofesionálním divadelním souborům z Euroregionu těšínské Slezsko možnost prezentovat svou činnost a změřit své síly v soutěži o cenu Zlomené závory s účastníky z ČR, PL a také Slovenska. Umožní jim také v divadelních dílnách rozvíjet své dovednosti v konfrontaci se zahraničními kolegy. Soutěžní přehlídka bude v rámci zvýšení atraktivity a prestiže zakom ...
Read Project

 3

 FINISHED 

TĚŠ SE TĚŠÍNEM - Zahrada dvou břehů

Start date: Jul 31, 2005, End date: Apr 29, 2007,

Nositelem projektu TĚŠ SE TĚŠÍNEM je město Č.Těšín, které vzniklo v r. 1920 rozdělením dříve jednotného Těšína. Jde o č.-p. modulový projekt,výstupem CZ modulu je Urban.studie a strategie rozvoje a realizace volnočas.aktivit města Č.Těšína.Spojovacím článkem mezi CZ a PL modulem (bude vycházet ze stejné filosofie) jsou hraniční přechody a lávky definované ve studii překr.hranic Border-Crossing.Pro ...
Read Project

 2

 FINISHED 

CIESZ SIĘ CIESZYNEM - Ogród dwóch brzegów

Start date: Jul 31, 2005, End date: Feb 27, 2007,

Projekt dotyczy realizacji polskiego modułu polsko - czeskiego przedsięwzięcia, mającego na celu opracowanie studium urbanistycznego oraz strategii rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Jest to część wspólnego projektu realizowanego z Czeskim Cieszynem, który otrzymał dofinansowanie w poprzedniej edycji programu. Opracowane studium wskaże jak najlepiej wykorzystać oraz p ...
Read Project

 2

 FINISHED 

EUROMOST I. - Celnice Český Těšín

Start date: Feb 28, 2005, End date: Nov 29, 2006,

Projekt je zaměřen na modernizaci interiéru a exteriéru budovy Celního úřadu v Českém Těšíně, jehož část v současné době využívá Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska (RSTS). V objektu vznikne nové společné výkonné pracoviště Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński pro přípravu a realizaci společných přeshraničních aktivit. Realizací znikne důstojné místo pro ...
Read Project

 3

 FINISHED 

TĚŠ SE TĚŠÍNEM - XVII. Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC

Start date: Aug 31, 2005, End date: Aug 31, 2006,

Projekt je součástí projektu měst Český Těšín - Cieszyn, pod názvem TĚŠ SE TĚŠÍNEM - CIESZ SIĘ CIESZYNEM. Cílem je bližší poznávání se prostřednictvím kultury, zároveň napomáhá k lepšímu poznávání sousedních zemí, cílem je také zvýšení turistického ruchu v Euroregionu. Se 17. ročníkem festivalu je spojena nová dramaturgická koncepce. Festival nově přesáhne hranice měst Český Těšín/Cieszyn a v dop ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt je součástí projektu TĚŠ SE TĚŠÍNEM - CIESZ SIĘ CIESZYNEM. Hlavním cílem je odbourávání předsudků a stereotypů mezi Čechy, Poláky a Slováky a také budování pozitivních názorů a vztahů prostřednictvím kultury mezi národy. Přehlídka se koná každý rok v dubnu, skládá se z retrospektiv uznávaných režisérů a také z filmových novinek. Cílovou skupinu tvoří obyvatelé Českého Těšína, Cieszyna a o ...
Read Project

 4