Search for European Projects

Zahrada dvou břehů 2013 - 2015
Start date: Nov 30, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Projekt představuje další etapu realizace pilotního projektu Zahrada dvou břehů v Těšíně a Českém Těšíně (r.2007). Doposud již byly zrealizovány 3 projekty: Revitalpark 2010, SportPark-Sportovní sady a SportMost-Sportovní lávka, v rámci kterých byly zrevitalizovány historické oblasti (Zámecký vrch a Masarykovy sady, budova Avion, hraniční most Družby) a rekreačně-sportovní (parky Pod Wałką a Adama Sikory), vybudována byla lávka pro pěší a cyklisty přes hraniční řeku Olši. Projekt je zaměřen na propojení těchto revitalizovaných oblastí pěšími a cyklistickými trasami podél řeky Olše v Al. Jana Łyska, na Nábřeží Míru a v ul. Příkopa, které budou prodloužením cyklistických stezek vycházejících z rekreačně-sportovního areálu. Takto vznikne velký pěší a cyklistický okruh vedoucí oběma městy. Území, které je zahrnuto do projektu, je místem setkávání a procházek obyvatel a turistů, které lákají Těšínské Benátky - řada kamenných domů situovaných na břehu kanálu Mlýnky. Atrakcí pro turisty je možnost procházet se oběma městy a zároveň překročit státní hranice. Současný nedostatečný stav využití tohoto území ztěžuje jeho propagaci jako unikátní turistické atrakce v měřítku pohraničí. Příčinou této skutečnosti je vysoký stupeň poškození infrastruktury a její nevyhovující stav, zejména zpevnění břehů kanálu Mlýnky, povrchů chodníků, můstků, lávek a terénního schodiště. Nutné je doplnění území pěšími a cyklistickými stezkami, malou architekturou, charakteristickým osvětlením kanálu a vycházkových míst, prostranstvím pro zahradnické plenéry, modernizovat a vybudovat dětská hřiště. Potřebné je vytvořit statický informační systém v kontinuitě s již vytvořeným systémem realizovaných projektů. Výstupy realizace projektu: 1. Zrestaurovaný veřejný prostor Těšínských Benátek, revitalizované území Nábřeží Míru.2. Vyhlídková rekreační prostranství u řeky Olše. 3. Systém informačně-naučných tabulí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants