Search for European Projects

TĚŠ SE TĚŠÍNEM - XVII. Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC
Start date: Aug 31, 2005, End date: Aug 31, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je součástí projektu měst Český Těšín - Cieszyn, pod názvem TĚŠ SE TĚŠÍNEM - CIESZ SIĘ CIESZYNEM. Cílem je bližší poznávání se prostřednictvím kultury, zároveň napomáhá k lepšímu poznávání sousedních zemí, cílem je také zvýšení turistického ruchu v Euroregionu. Se 17. ročníkem festivalu je spojena nová dramaturgická koncepce. Festival nově přesáhne hranice měst Český Těšín/Cieszyn a v doprovodných programech také oživí městečka a vesnice Těšínského Slezska. Myšlenka překonávání pomyslných hranic a bariér se tak nově naplňuje překonáním klišé, že velký festival se nedá realizovat v malých sídelních útvarech.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   494 505,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants