Search for European Projects

EUROMOST I. - Celnice Český Těšín
Start date: Feb 28, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na modernizaci interiéru a exteriéru budovy Celního úřadu v Českém Těšíně, jehož část v současné době využívá Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska (RSTS). V objektu vznikne nové společné výkonné pracoviště Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński pro přípravu a realizaci společných přeshraničních aktivit. Realizací znikne důstojné místo pro česko-polská setkávání v samotném centru bývalého jednotného města Těšína. V budově budou vedle RSTS působit další instituce z oblasti přeshraniční spolupráce - Agentura příhraničních informací, Česko-polské centrum spolupráce či Jednotka destinačního managementu. V hale bude minigalerie.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   4 696 678,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants