Search for European Projects

CIESZ SIĘ CIESZYNEM - Ogród dwóch brzegów
Start date: Jul 31, 2005, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt dotyczy realizacji polskiego modułu polsko - czeskiego przedsięwzięcia, mającego na celu opracowanie studium urbanistycznego oraz strategii rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Jest to część wspólnego projektu realizowanego z Czeskim Cieszynem, który otrzymał dofinansowanie w poprzedniej edycji programu. Opracowane studium wskaże jak najlepiej wykorzystać oraz przystosować istniejący potencjał do organizacji działań rekreacyjnych, atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów po obu stronach granicy. Projekt przyczyni się do większej integracji i współpracy obu miast oraz do rozwoju ruchu turystycznego w regionie.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   38 259,68
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants