Search for European Projects

TĚŠ SE TĚŠÍNEM - VIII. Euroregionální filmová přehlídka KINO NA HRANICI
Start date: Aug 31, 2005, End date: Jun 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je součástí projektu TĚŠ SE TĚŠÍNEM - CIESZ SIĘ CIESZYNEM. Hlavním cílem je odbourávání předsudků a stereotypů mezi Čechy, Poláky a Slováky a také budování pozitivních názorů a vztahů prostřednictvím kultury mezi národy. Přehlídka se koná každý rok v dubnu, skládá se z retrospektiv uznávaných režisérů a také z filmových novinek. Cílovou skupinu tvoří obyvatelé Českého Těšína, Cieszyna a okolí. Novinkou tohoto ročníku budou projekce v jiných městech Euroregionu, čímž dojde k rozšíření cílové skupiny. Zvláštní pozornost je letos zaměřena na děti. Jedná se o společný projekt s polským partnerem Solidarność-Polsko-Czesko-Słowacka. Dalším partnerem se stalo o.s. Půda.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   458 130,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants