Search for European Projects

SportMost - Sportovní lávka
Start date: Oct 31, 2010, End date: May 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednotného města a Těšínského Slezska v r.1920.Negativní důsledky tohoto rozdělení ovlivňovaly a někdy stále ještě ovlivňují jednání obyvatel na hranici,vytvářejí bariéry a předsudky v mezilidských vztazích.V posl. letech se však rozsah spolupráce mezi oběma partnery podstatně rozšířil,a to zejména realizací spol.pilotního projektu (programu) Těš se Těšínem-Zahrada dvou břehů (Interreg IIIA),jehož výstupem je návrh 43 projektů,z toho 20 společných.Projekt Sportovní lávky přes hraniční řeku Olši definovaný v programu v oblasti III.-sport.-rekreační (č.10) je pokračováním tohoto pilotního projektu.Záměr vybudování Sportovní lávky již však byl součástí CZ-PL model. studie překračování státních hranic v r.2005 s názvem Border Crossing (2001/02,Phare CBC,projednávána CZ-PL mezivládní komisí),Dohody o společné přípravě a realizaci mostů mezi oběma městy (2006),je rovněž součástí Rámcové dohody o spolupráci mezi městy (2007) a navrhované Smlouvy mezi ČR a PR ve věci údržby,opravách a výstavbě mostů (2008).V rámci realizace projektu bude vybudována Sportovní lávka,která se stane komunikačním uzlem v rekreačně-sport.oblastech obou měst,které jsou málo využívány. Lávka se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty propojí stávající CZ a PL nábřeží,parky,aleje,sportoviště,kemping Olza a především umožní komunikační propojení cyklotras (okruh oběma Těšíny).Součástí projektu bude rovněž vybudování nástupní rampy z chodníku podél řeky Olše,osvětlení lávky i cyklostezky,nezbytné přeložky inženýrských sítí.Předmětný projekt je demonstrací možností,které dává vstup ČR a PR do Schengen.prostoru,využití dobrých praktik v rámci EU (Strasbourg/Kehl),tj.propojení cyklotras,sportovišť a odpočinkových zón a lávky přes potok Puńcówka řešených v dalším CZ-PL projektu SportPark,jež byl doporučen na 3. zasedání MV OPPS CZ-PL.Obě lávky pomůžou vytvořit ucelený prostor a zvýší atraktivitu území z pohledu občanů,turistů i návštěvníků-př. č. 14.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 246 803,74
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants