Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Tendenzen zonder grenzen

Start date: Sep 30, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project Samen voor de glastuinbouw is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Grenzeloze Logistiek

Start date: Sep 30, 2011, End date: Sep 29, 2014,

De grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland heeft kort na de start van het programma de behoefte uitgesproken dat er rondom het thema logistiek een substantieel project zou worden geïniteerd. Het resultaat daarvan is het project “Grenzeloze Logistiek” dat tot doel heeft de ...
Read Project

 12

 FINISHED 
Door het project Quadrant werden KMO's/MKB's gestimuleerd en begeleid bij het uitbreiden en invoeren van een economische structuur. Dat werd gedaan door het opleiden en grensoverschrijdend in contact brengen van kaderleden. Een geïntegreerd zorgsysteem zorgt voor de beheersing van de elementen kwaliteit, veiligheid, milieu en personeel. Naast de kennis die de bedrijven opgedaan hebben wat betreft ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Om een nog sterkere, internationale en competitieve economische regio uit te bouwen, wilden de kamers van koophandel Oost-Vlaanderen en Zeeland, de partners in dit project, een basis creëren voor het ontwikkelen van een strategische grensoverschrijdende visie ten aanzien van de inplanting, ontsluiting en het beheer van bedrijventerreinen. Die nieuwe ontwikkelde visie zou ondersteund moeten worden ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Het zou jammer zijn typische streekproducten verloren te laten gaan. Om deze producten bij een breder publiek bekend te maken en te promoten in de Euregio Scheldemond, werden verschillende consumentgerichte acties georganiseerd zoals beursdeelnames, markten, promotiemateriaal verspreiden, enzovoort. Dit in navolging van het Interreg II - project Promotie van Streekproducten uit de Euregio Scheldem ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Doelstelling van het project was inzicht verwerven in de bezoekersstromen tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De verwachting was immers dat in de loop der jaren deze bezoekersstromen grondig waren gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld de komst van de euro. Dit bleek voor een deel ook juist. Het onderzoeksgebied werd voor een klein stuk uitgebreid naar het arrondisseme ...
Read Project

 5

 FINISHED 
De vier belangrijkste ondernemingsorganisaties uit de regio; Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Kamer van Koophandel Zeeland, VeGHO, en de de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone definieerden concrete acties ter versterking van de bedrijvigheid in de kanaalzone en de grensoverschrijdende functionele samenwerking tussen bedrijven. De conclusies van het Interreg III-project Strategische V ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele ...
Read Project

 7