Search for European Projects

Quadrant

Door het project Quadrant werden KMO's/MKB's gestimuleerd en begeleid bij het uitbreiden en invoeren van een economische structuur. Dat werd gedaan door het opleiden en grensoverschrijdend in contact brengen van kaderleden. Een geïntegreerd zorgsysteem zorgt voor de beheersing van de elementen kwaliteit, veiligheid, milieu en personeel. Naast de kennis die de bedrijven opgedaan hebben wat betreft de vereisten van een dergelijke structuur, hebben ze ook al een aantal doelstellingen in de praktijk gerealiseerd. Tevens beschikken ze nu ook over de nodige instrumenten en technieken om de belangrijkste principes van 'duurzaam ondernemen' in de praktijk om te zetten. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 40%   185 035,63
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants