Search for European Projects

Region Products EU-regionaal (Streekproducten EU-regionaal)

Het zou jammer zijn typische streekproducten verloren te laten gaan. Om deze producten bij een breder publiek bekend te maken en te promoten in de Euregio Scheldemond, werden verschillende consumentgerichte acties georganiseerd zoals beursdeelnames, markten, promotiemateriaal verspreiden, enzovoort. Dit in navolging van het Interreg II - project Promotie van Streekproducten uit de Euregio Scheldemond. Streekproducten EU-Regionaal ging echter verder. Naast promotie acties is er ook een grensoverschrijdend netwerk van productiebedrijven van streekproducten opgestart, waarbij ervaringsuitwisseling centraal staat. Om de doelstellingen te bereiken werd bovendien een imago-onderzoek uitgevoerd en een producentenplatform opgezet. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 48%   187 266,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants