Search for European Projects

Grenzeloze Logistiek
Start date: Sep 30, 2011, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

De grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland heeft kort na de start van het programma de behoefte uitgesproken dat er rondom het thema logistiek een substantieel project zou worden geïniteerd. Het resultaat daarvan is het project “Grenzeloze Logistiek” dat tot doel heeft de logistieke sector in de grensregio op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken.Onze logistieke sector is de voorbije periode de cruciale speler geworden als het gaat over de creatie van werkgelegenheid. Deze sector sterker verankeren en optimale ontplooiingskansen bieden, betekent veel meer dan louter inzetten op de uitbreiding van de infrastructuur. De grensregio wil zich verder ontwikkelen tot een duurzame draaischijf en gateway naar Europa en dan moet de nadruk liggen op het optimaliseren en verduurzamen van alle transportmiddelen, het gebruik ervan maar ook de innovatiekracht van de logistieke bedrijven zelf moet ondersteund worden. En net hierbij wil dit project een helpende hand reiken.Via “Technologymapping” wordt het innovatiepotentieel van de sector in kaart gebracht en kan men zo nog gerichter het efficiënt ruimtegebruik optimaliseren. Via een draaiboek wordt de ontwikkeling van logistieke terreinen nagestreefd met oog voor o.a. ontsluiting, bedrijventerreinenmanagement en terreinontwikkeling.De demonstratieprojecten of impactprojecten hebben elk een hoeksteenfunctie en moeten op hun beurt inspirerend werken voor een grensregiogerichte aanpak. Het zijn projecten die een impact hebben door ofwel de grootte van hun potentieel of hun voorbeeldfunctie voor de grensregio en/of hun toonaangevende innovativiteit. Maximalisering van duurzaamheid, efficiëntie, ruimtegebruik, technologische vernieuwing zijn de rode draad van dit project. Achievements: De grensregio in Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. Het project “Grenzeloze Logistiek” had tot doel de logistieke sector in de grensregio op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken. De grensregio wil zich verder ontwikkelen tot een duurzame draaischijf en gateway naar Europa. De nadruk moet dan liggen op het optimaliseren en verduurzamen van alle transportmiddelen, waarbij niet alleen het gebruik ervan, maar ook de innovatiekracht van de logistieke bedrijven zelf moet ondersteund worden.Via “Technologymapping” werd het innovatiepotentieel van de sector in kaart gebracht en kan men zo nog gerichter het efficiënt ruimtegebruik optimaliseren. Via een draaiboek werd de ontwikkeling van logistieke terreinen nagestreefd met oog voor o.a. ontsluiting, bedrijventerreinenmanagement en terreinontwikkeling. Maximalisering van duurzaamheid, efficiëntie, ruimtegebruik en technologische vernieuwing vormden de rode draad van dit project.De demonstratieprojecten of impactprojecten hebben elk een hoeksteenfunctie en moeten op hun beurt inspirerend werken voor een grensregiogerichte aanpak. Het zijn projecten die een impact hebben door ofwel de grootte van hun potentieel of hun voorbeeldfunctie voor de grensregio en/of hun toonaangevende innovativiteit. Zo ontstond het Luchthavenhuis, een gezamenlijk initiatief van Brussels Airport Company, POM Vlaams-Brabant, Voka Halle-Vilvoorde, VDAB, De Lijn Vlaams-Brabant, de Provincie Vlaams-Brabant en RESOC Halle-Vilvoorde. Andere voorbeelden zijn concrete cases rond het grensoverschrijdend bundelen van goederenstromen tussen beide Limburgen via de binnenvaart en enkele nieuwe toepassingen voor reststromen zoals bijvoorbeeld melkwei.Voor meer info: www.grenzelozelogistiek.be
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   2 340 101,40
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

11 Partners Participants