Search for European Projects

Actieplan Kanaalzone werkgevers

De vier belangrijkste ondernemingsorganisaties uit de regio; Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Kamer van Koophandel Zeeland, VeGHO, en de de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone definieerden concrete acties ter versterking van de bedrijvigheid in de kanaalzone en de grensoverschrijdende functionele samenwerking tussen bedrijven. De conclusies van het Interreg III-project Strategische Visie Bedrijventerreinen werden vertaald naar dit actieplan voor de bedrijven in de Kanaalzone Gent–Terneuzen. De stakeholders die betrokken waren of interesse hadden werden daarbij door de vier partners geselecteerd. Het eindresultaat was een masterplan met daarin de actieplannen en hun grensoverschrijdend karakter. Deze acties worden op dit moment voor een deel al in uitvoering gebracht en in overeenstemming met de voorstellen uit Grenzeloze Kanaalzone tot concrete projecten uitgewerkt. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   42 154,55
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants