Search for European Projects

12 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Tendenzen zonder grenzen

Start date: Sep 30, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project Samen voor de glastuinbouw is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Cross -border distribution (Go Dis)

Start date: Sep 30, 2009, End date: Dec 30, 2014,

Through this project, the partners want to facilitate the cross-border distribution of goods and services and increase cross-border mobility of entrepreneurs. They support the companies, analyse the currentlegislation in both countries and establish a cross-border network of entrepreneurs, researchers, lawyers and magistrates.
Read Project

 4

 FINISHED 

ntelligent Modern System Design (I-Mosyde)

Start date: Feb 28, 2014, End date: Nov 29, 2014,

I-Mosyde "Intelligent MOdern SYstem DEsign" in automation is based on embedded system design and (industrial) data communication, and uses advanced diagnostics.Not only industry, but also automation in general services, in health-care (assistive technology for mobility for communication or for living at home independently for elderly people), in building automation, ..., all these "fields" are usi ...
Read Project

 7

 FINISHED 

Grenzeloze Logistiek

Start date: Sep 30, 2011, End date: Sep 29, 2014,

De grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland heeft kort na de start van het programma de behoefte uitgesproken dat er rondom het thema logistiek een substantieel project zou worden geïniteerd. Het resultaat daarvan is het project “Grenzeloze Logistiek” dat tot doel heeft de ...
Read Project

 12

 FINISHED 

2 Seas Trade (2ST)

Start date: Mar 31, 2010, End date: Dec 30, 2013,

The 2ST project aims to help SMEs in the 2 Seas area to take the first steps to trading and doing business on a crossborder basis as a way to help them grow, following the recession. Helping small businesses to begin to look beyond their national boundaries, to undertake crossborder trade activities and develop international business collaborations will make a direct contribution to the developmen ...
Read Project

 9

 FINISHED 

North Sea Supply Connect (North Sea Supply Connect)

Start date: Sep 30, 2009, End date: Mar 30, 2013,

Small markets in the NSR and SME access barriers to European supply markets are key problems addressed by the project. They cause competitive disadvantages for Northern SMEs and their regions compared to suppliers and regions involved in large regions. If SMEs stick to traditional regional markets prosperity and European integration, mayor markets are at risk. This risk is further aggravated by th ...
Read Project

 14

 FINISHED 

Dryport - a modal shift in practice (Dryport)

Start date: May 31, 2008, End date: Jun 30, 2012,

The project’s aim is to develop, design and set effective Hinterland inter-modal freight transport nodes – dryports – which are fully integrated with the Gateway freight handling systems, to adapt a public concept to a private sector model, and to integrated dryports into the EU Motorways of the Sea concept. The project includes the identification of suitable dryport land sites in the North Sea R ...
Read Project

 16

 FINISHED 

GROEI.kans!

Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012,

Dit project beoogt het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers worden gestimuleerd tot professionalisering en innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. De innovatie die daarvoor aangewend wordt, noemen we systeeminnovatie waarb ...
Read Project

 25

 FINISHED 
Door het project Quadrant werden KMO's/MKB's gestimuleerd en begeleid bij het uitbreiden en invoeren van een economische structuur. Dat werd gedaan door het opleiden en grensoverschrijdend in contact brengen van kaderleden. Een geïntegreerd zorgsysteem zorgt voor de beheersing van de elementen kwaliteit, veiligheid, milieu en personeel. Naast de kennis die de bedrijven opgedaan hebben wat betreft ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Reason: European SME’s find themselves in a fast changing globalizing and highly competitive world.  Specific competencies are required to internationalize successfully. A need underlined by the EC policy for New Skills for New Jobs, where particular attention is given to globalisation + international trade with BRIC countries. Next to financial and production requirements, knowledge (markets, ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Doelstelling van het project was inzicht verwerven in de bezoekersstromen tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De verwachting was immers dat in de loop der jaren deze bezoekersstromen grondig waren gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld de komst van de euro. Dit bleek voor een deel ook juist. Het onderzoeksgebied werd voor een klein stuk uitgebreid naar het arrondisseme ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele ...
Read Project

 7