Search for European Projects

GROEI.kans!
Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Dit project beoogt het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers worden gestimuleerd tot professionalisering en innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. De innovatie die daarvoor aangewend wordt, noemen we systeeminnovatie waarbij er simultaan wordt ingegrepen op de hardware (nieuwe ICT-systemen), de orgware (nieuwe organisatie van mensen en middelen) en de software (nieuwe ondernemerscultuur). Achievements: Dit project versterkte de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers werden gestimuleerd tot innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. In een aantal subregio’s gingen landbouwbedrijven nieuwe klantengroepen (bedrijven) aanspreken, bijvoorbeeld met een aanbod voor teambuilding op het platteland naast het meer gangbare aanbod van hoevetoerisme en plattelandsklassen. Bedrijven lijken graag in te gaan op dit aanbod. Daarnaast werden ook nieuwe distributiesystemen voor lokale producten opgezet en getest in een viertal provincies, werden er hier en daar markten over de grens verkend en kwamen blijvende samenwerkingsverbanden tot stand tussen rurale ondernemers onderling en met bepaalde sectoren (zorg, natuurbeleving, recreatie, bedrijfsleven).Voor meer info: www.groeikans.be

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 48%   3 430 558,45
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

24 Partners Participants