Search for European Projects

14 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Erreichbarkeitsbasiertes Raster-Raum-Analyse Modell CZ-AT (ERRAM CZ-AT)

Start date: Mar 15, 2012, End date: Jun 29, 2014,

Read Project

 4

 FINISHED 
Deepen the partnership, exchange of experiences with preparation of concept materials in relation to cyclotourism and creation of information system in cyclotourism
Read Project

 2

 FINISHED 
Create the stabile cooperation net for TTSK and JMK, echange informations and share good examples from practice, what will lead to strenghten the active communication and cooperation between regions and following realization of projects Achievements: Creating a stable c ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Safe region (Bezpečný region)

Start date: Jul 31, 2008, End date: Dec 30, 2010,

TO increase the effectivity of preparation of area in crisis situation solving, support the development of informatization of security forces, increase the effeciency and flexibility of communication process between the security forces in commnon region
Read Project

 2

 FINISHED 
Increase of availability of archeologic monument of Velka Morava of national and european importance in crossborder area with connection of both banks of Morava with footbridge. The aim is to develop tourism, tourism infrastructure and non-motorized transport Achievements: ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Pilotní projekt v oblasti rozvoje zcela nové, velmi atraktivní a žádané měkké formy turistiky. Prezentace možností, které tato forma turistiky nabízí, a to jak poskytovatelům ( ekonomický přínos, prodloužení turistické sezóny ) , tak uživatelům ( turisté a cestovní kanceláře v České republice i v zahraničí ). Realizace konkrétních návrhů vzniklých na základě projektu SROP Turistika na koni a studi ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Obsahem projektu je vytvoření portálu cykloturistiky Jihomoravského kraje pro širokou veřejnost v návaznosti na region Dolní Rakousko. Portál bude součástí internetové prezentace Jihomoravského kraje. Bude rozdělen podle plnění svých funkcí pro odbornou a laickou veřejnost. Přístup do odborné části bude omezený pro vybrané subjekty, ke kterým budou patřit města a obce regionu, zájmová sdružení, ...
Read Project

 16

 FINISHED 
Iq-Train aims at- supporting INTERREG-actors at all levels in their professional tasks and career by setting up and operating a userfriendly know-how-transfer-system- improving skills and attitudes of INTERREG-actors in the context of programmes, projects and interregional and intercultural joint development- strengthening the capabilities and competencies to meet the challenges coming along with ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Batuv kanál mezi Otrokovicemi a Rohatcem (délka 53 km), dokoncený v roce 1938, byl po roce 1960 opušten a zapomenut. Od roku 1995 se postupne obnovuje a od roku 1998 zacalo jeho stále rostoucí využívání pro úcely cestovního ruchu. V roce 2004 jej již využilo cca 60 000 návštevníku. Batuv kanál se tak postupne stává osou príhranicního regionu a významným pojmem cestovního ruchu. Na jeho existenci a ...
Read Project

 5

 FINISHED 
...porovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvořit fungující, oboustranně výhodnou síť jihomoravských poskytovatelů služeb a rodin a tento systém propojit s dolnorakouským. Tímto předkládaný projekt výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické aktivity v česko-rakouském příhraničí, díky zvýhodněným službám poskytovatelů (ubytování, stravování, vstupné atd.) podpoří místn ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...a konečného uživatele - turisty na koních. V obsahovému naplnění projektu jsou tyto činnosti : zpracování a analýza dotazníků Putování na koni Jihomoravským krajem, vytvoření internetové databáze koňských stanic v Jihomoravském kraji, vytvoření digitální grafické vrstvy koňských stanic, setkání se subjekty podnikajícími v jezdecké turistice na principu partnerství, zpracování katalogu Koňs ...
Read Project

 6

 FINISHED 

znejme svého hospodářského partnera (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0259)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Sep 29, 2006,

Předložený projekt vychází z projektu „FDI in CENTROPE“, který se bude realizovat v rámci programu Interreg IIIA. Jeho cílem je zejména zviditelnit region CENTROPE ve vztahu k zahraničním investorům a přispět k jejich přílivu. Předložený projekt na tuto činnost navazuje a rozšiřuje ji o další aktivity zaměřené na česko-rakouské pohraničí. V prvé řadě se bude jednat o sběr a zpracování informac ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Dobudování komunikace a mobiliáře v úseku více než 1,5 km, od Mikulova po státní hranici. Dokončený úsek naváže z jedné strany na místní komunikaci v Mikulově a na rakouské straně na silnici vedoucí do obce Ottenthal, která je již v současnosti dokončena až po státní hranici Interreg IIIA Czech republic - Austria. Po dobudování komunikace bude na tomto úseku zřízeno v souladu se Smlouvou mezi Česk ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Cílem projektu je zmapovat jezdecké stezky a koňské stanice v kraji Vysočina. Z tohoto projektu by dále měla vzejít informační propagační brožura zabývající se popisem stávajích a připravovaných jezdeckých stezek a koňských stanic s označením poskytovaných služeb. Tento katalog vyjde jak v tištěné, tak také v elektronické podobě. Dalším výstupem budou informační semináře pro budoucí uživatele stez ...
Read Project

 8