Search for European Projects

Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0030)
Start date: Jan 19, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zmapovat jezdecké stezky a koňské stanice v kraji Vysočina. Z tohoto projektu by dále měla vzejít informační propagační brožura zabývající se popisem stávajích a připravovaných jezdeckých stezek a koňských stanic s označením poskytovaných služeb. Tento katalog vyjde jak v tištěné, tak také v elektronické podobě. Dalším výstupem budou informační semináře pro budoucí uživatele stezek stejně jako pro subjekty podílející se na realizaci navazujícího tvrdého projektu. Bude uspořádána i konference s účastí partnera z Rakouska o průběhu a realizaci projektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   748 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants