Search for European Projects

ál cykloturistiky Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0139)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je vytvoření portálu cykloturistiky Jihomoravského kraje pro širokou veřejnost v návaznosti na region Dolní Rakousko. Portál bude součástí internetové prezentace Jihomoravského kraje. Bude rozdělen podle plnění svých funkcí pro odbornou a laickou veřejnost. Přístup do odborné části bude omezený pro vybrané subjekty, ke kterým budou patřit města a obce regionu, zájmová sdružení, pracovní skupiny pro koordinaci rozvoje cyklistické dopravy, projektanti cyklotras apod. Odborná část systému bude mít redakční a publikační systém a bude obsahovat tabulkovou, textovou a mapovou část s možností přístupu na data připojením mapových služeb nebo fyzickým stažením vybrané části dat. Přesná náplň veřejné části portálu bude vymezena v Katalogu uživatelských požadavků, který bude součástí výstupu projektu. Veřejná část portálu bude fungovat jako webová aplikace nad mapovým serverem ArcIMS s využitím routovací komponenty RW net. Aplikace bude umožňovat zadání parametrů pro vyhledávání trasy a zobrazení vyhledané trasy podle parametrů (např.: vyhledání nejkratší cesty z bodu do bodu, vytvoření itineráře trasy, vyhledání nejbližšího uzlu, nejrychlejší, nejlevnější cesta, souběhy tras, vytvoření tabulky vzdáleností, vyhledání ubytování, kulturních a přírodních památek, opraven kol, objektů s možností občerstvení, aj.). Dvě formy tiskových výstupů aplikace: 1. cyklistické mapy regionu po mapových listech (jpg, pdf); 2. vyhledané trasy nebo plánovaný okruh ve formě schématu s vyznačením orientačních a zájmových bodů. Web, cyklomapa+cykloprůvodce, brožura cykloturistiky, propagační leták budou přeloženy do Aj, Nj. V rámci projektu budou umístěny informační kiosky s tiskárnou ve 13 obcích při hranicích s Dolním Rakouskem. Projekt zajistí aktualizovaná data na portálu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   5 625 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

15 Partners Participants