Search for European Projects

utování na koni Jihomoravským krajem - Koňské stanice a jezdecké stezky (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0040)
Start date: Feb 20, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt má přispět k rozvoji koňských stanic a jejich vybavení, které jsou nezbytné a k vybudování jezdeckých stezek tak, aby turisté na koních mohli bezproblémově naším krajem na koňských hřbetech putovat. Ve spolupráci s regionálními partnery (cílová skupina) pomůze rozvoji někde nového i někde již stávajícího turistického produktu - podnikání v oblasti jezdecké turistiky se zaměřením na konečného uživatele - turisty na koních. V obsahovému naplnění projektu jsou tyto činnosti : zpracování a analýza dotazníků Putování na koni Jihomoravským krajem, vytvoření internetové databáze koňských stanic v Jihomoravském kraji, vytvoření digitální grafické vrstvy koňských stanic, setkání se subjekty podnikajícími v jezdecké turistice na principu partnerství, zpracování katalogu Koňských stanic v Jihomoravském kraji, zpracování návrhu konceptu jezdeckých tras a jezdeckých stezek v Jihomoravském kraji pro budoucí vyznačení a vybudování včetně hraničních přechodů s Dolním Rakouskem, návrh a projednání profilu povrchu ideální jezdecké stezky, zpracování systému péče o jezdecké trasy a a registrace koňských stanic, zpracování projektových fiší následných projektů realizovaných v Jihomoravském kraji, mezinárodní konference k problematice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   750 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants