Search for European Projects

17 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES (MANUNET III)

Start date: Oct 1, 2016, End date: Sep 30, 2021,

Europe is facing major economic challenges that require an ambitious economic policy for the 21st century. The EU has set out its vision for Europe's social market economy in the Europe 2020 strategy, which aims at confronting our structural weaknesses through progress in three mutually reinforcing priorities:• smart growth, based on knowledge and innovation,• sustainable growth, promoting a more ...
Read Project

 25

 FINISHED 
SEED is designed to ensure the successful launching of a highly visible and sustainable European-level award scheme rewarding innovative solutions that demonstrate a significant impact on the quality of life of the ageing population. The new award scheme will rely upon a carefully prepared conceptual and operational approach. A positive narrative will be developed suitable to effectively mobilise ...
Read Project

 9

 FINISHED 

European Network Group for Ageing Well and its Deployment (ENGAGED)

Start date: Feb 1, 2013, End date: May 31, 2015,

Description ENGAGED is a Thematic Network that will build a learning community of stakeholders, from different backgrounds and from across different European countries, to nurture the emergence of innovative and sustainable active and healthy ageing services that make best use of technology. Stakeholders of the whole value chain will partici ...
Read Project

 15

 FINISHED 
We aim to ENHANCE THE ECONOMIC AND SOCIAL PERFORMANCE OF CITIES AND THEIR RURAL HINTERLANDS and to establish better functional links between urban communities and rural production in the NWE area. We translate this general aim into 3 objectives: Objective 1: To enhance the SOCIAL relationships between urban communities and adjacent rural areas. enabling cross-sector cooperation and ultimately ...
Read Project

 17

 FINISHED 
WATERTRUCK (WT) aims at introducing a new and environmentally friendly transport concept for inland navigation on small waterways (from CEMT Class I - 300tonnes - up and including CEMT Class IV - max 1500tonnes). The WATERTRUCK navigation concept is based on the deployment of small barges (up to 1500t) and small innovative pushers. The two most important characteristics and advantages in compariso ...
Read Project

 13

 FINISHED 

Invasieve Exoten

Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Read Project

 24

 FINISHED 

Interactief Waterbeheer

Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012,

Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) willen de partners van dit project samen met de grootste grondgebruikers experimenten opzetten om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van die KRW. Daarnaast worden extra maatregelen getest, die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond ...
Read Project

 21

 FINISHED 

Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)

Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012,

De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartn ...
Read Project

 27

 FINISHED 

Forten en Linies in grensbreed perspectief (Forten en Linies)

Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012,

...ng van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getuigen van de woelige strijd die geleverd werd van de Tachtigjarige Oorlog tot en met de Spaanse Successieoorlog.In Noord-Brabant wordt er een visie ontwikkeld rond de verdedigingswerken uit dezelfde periode. Deze linies vormen het noordoostelijke verlengstuk van de Staats-Spaanse Linies. De versterkte stad Antwerpen b ...
Read Project

 14

 FINISHED 
The main goal of the LENVIS project is to develop an innovative collaborative decision support network for exchange of location-based environmental and health services between all stakeholders, for enhanced capacity to assess population exposure and health risks and better management of the concerned ecosystems. LENVIS will include health indicators as integral part of the environmental management ...
Read Project

 12

 FINISHED 

Manoeuvres

Start date: Dec 14, 2007, End date: Dec 14, 2011,

Historische verdedigingswerken hebben een grote aantrekkingkracht op toeristen en kunnen een aanzienlijke impuls leveren aan de plaatselijke en regionale economie. De instandhouding, exploitatie, functionaliteit, bezoek- en beleefbaarheid is vaak een probleem omdat de oorsprong en functie niet gericht was op exploitatie en bezoek. Ook bleef men lang tijd vasthouden dat er aan dit soort historische ...
Read Project

 10

 FINISHED 

Implementation of a Transeuropean Knowledge Voucher System (KVoucher)

Start date: Jun 1, 2009, End date: May 31, 2011,

KVoucher aims at implementing a transregional Knowledge Voucher System that will facilitate contact making and initiating first projects between SMEs from one region and so called Knowledge Institutes (KIs) from other regions in different countries. A Knowledge Voucher is a coupon that entitles SMEs to receive a certain amount of consultancy or research from knowledge-intensive organisations, so-c ...
Read Project

 9

 FINISHED 

NOFDP - Nature-Oriented Flood Damage Prevention (NOFDP)

Start date: Sep 30, 2002, End date: Jun 29, 2008,

NOFDP is an investment project which focuses on giving ecological systems of water bodies and catchments areas, a greater role to play in flood damage prevention, in line with the EU Water Framework Directive. The project partnership, led by the Hessian Ministry of Environment, Rural Development and Consumer Protection, brings together seven partners from Germany and the Netherlands including four ...
Read Project

 7

 FINISHED 

LIFESCAPE - Your Landscape (LIFESCAPE)

Start date: Apr 30, 2003, End date: Apr 29, 2008,

The link between cities and their immediate rural hinterlands is eroding across NW Europe as urban centres develop closer links with the global economy. These kinds of pressures are especially great in the Central Zone of NW Europe, where the LIFESCAPE project partners are all based. The objective of LIFESCAPE is to demonstrate that there is synergy between the maintenance of landscape identity an ...
Read Project

 14

 FINISHED 
Schaffung einer einheitlichen grenzüberschreitenden Infrastruktur für Informationen über Raumordnung (Geodaten) im d-nl Grenzgebiet für (potentielle) Nutzer und Anbieter von öffentlichen und privat-rechtlichen Organisationen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, die die Dienste eines im Rahmen des Projektes einzurichtenden Wissenszentrums nutzen können. ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Seit 2001 finden regelmäßige gegenseitige Besuche der heutigen Projektpartner – des Landschaftsverbandes Rheinland, mit den Heilpädagogischen Heimen Bedburg-Hau und Düren, sowie der Stiftung Vizier in Gennep/NL - statt, die zeigen, dass man auf diesem Gebiet viel voneinander lernen kann. Dieses Projekt wird zusätzlich von den Universitäten Nimwegen und Köln dahingehend methodisch unterstützt einen ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Schaffung einer grenzüberschreitenden Infrastruktur für Informationen zur Raumordnung (Geodaten) im gesamten deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Achievements: * Weiterentwicklung des Konzeptes zum Aufbau einer grenzüb ...
Read Project

 11