Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Ve školním roce 2006/2007 chce žadatel realizovat předškolní jazykovou výuku NJ v mateřských školkách v obcích Nové Hrady, Žár a Horní Stropnice. Partnerem jazykové výuky je Mateřská a Základní škola v dolnorakouském Litschau. Výuky by se mělo zúčastnit cca 80 českých žáků a 3 učitelky a 60 rakouských žáků. V projektu by byly hrazeny náklady na mzdy lektorů, cestovné autobusy, stravování, didaktic ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt se zabývá rekonstrukcí suterénu a přízemí historické radnice na náměstí v Nových Hradech, která je nemovitou kulturní památkou. Rozsah rekonstrukce je 256 m2 podlahové plochy, kapacita konferenční místnosti 32 míst (56 m2), kapacita internetové místnosti 12 míst (30 m2), veřejné internetové stanice. Hlavním cílem projektu je zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v Nových Hradech, kt ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt Novohradsko bez hranic aneb fotografování jako společná řeč je projektem o vzájemné komunikaci a zlepšování vazeb pracovníků iformač. center a dalších institucí v cestovním ruchu v oblasti Novohradských hor a přilehlých oblastí. Zvolený prostředek jak tuto komunikaci a vztahy posílit je konkrétní a smysluplná činnost, a to fotografování na společných výpravách v zájmové oblasti. První čás ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Novohradsko je regionem s výjimečně zachovalou přírodou a vysokou krajinářskou hodnotou. Tento fakt způsobuje stále narůstající počet turistů a návštěvníků Novohradska a přilehlého rakouského příhraničí zejména v letních měsících. Dosud však není vytvořena a stabilizována odpovídající nabídka doprovodných kulturních a společenských programů, která by vhodným způsobem doplňovala nabídku turistickýc ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je za podpory investičního příspěvku INTERREG IIIA opravit povrchy 3 místních komunikací, a to ulice Údolské, Na vyhlídce a Husova za účelem zajištění kvalitního přístupu k turistickým objektům ve městě Nové Hrady a jeho okolí
Read Project

 2