Search for European Projects

řeshraniční jazyková výuka v mateřských školkách Sdružení Růže (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0476)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Ve školním roce 2006/2007 chce žadatel realizovat předškolní jazykovou výuku NJ v mateřských školkách v obcích Nové Hrady, Žár a Horní Stropnice. Partnerem jazykové výuky je Mateřská a Základní škola v dolnorakouském Litschau. Výuky by se mělo zúčastnit cca 80 českých žáků a 3 učitelky a 60 rakouských žáků. V projektu by byly hrazeny náklady na mzdy lektorů, cestovné autobusy, stravování, didaktické pomůcky a kulturní vystoupení, které bude pořádáno při společném dni všech mateřských školek na závěr projektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   67 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants