Search for European Projects

Seriál letních koncertů a divadelních představení (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0097)
Start date: Feb 28, 2005, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Novohradsko je regionem s výjimečně zachovalou přírodou a vysokou krajinářskou hodnotou. Tento fakt způsobuje stále narůstající počet turistů a návštěvníků Novohradska a přilehlého rakouského příhraničí zejména v letních měsících. Dosud však není vytvořena a stabilizována odpovídající nabídka doprovodných kulturních a společenských programů, která by vhodným způsobem doplňovala nabídku turistických a sportovních volnočasových aktivit a přispívala tak k žádoucímu prodloužení pobytu návštěvníků, což by se mělo příznivě odrazit v ekonomice zatím váhavě se rozvíjejících turistických služeb a infrastruktury. Nové Hrady disponují mnoha památkově chráněnými objekty i dalšími zajímavými prostory, vhodnými k pořádání kulturních a společenských akcí různého druhu a zaměření. Pokud se podaří zajistit dostatek finančních zdrojů k realizaci kvalitních uměleckých programů, lze očekávat nárůst atraktivity Novohradska pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 71.1%   60 090,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants