Search for European Projects

Infrastruktura pro zvýšení kvality cestovního ruchu v Nových Hradech ve vazbě na přeshraniční spolupráci (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0221)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Mar 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt se zabývá rekonstrukcí suterénu a přízemí historické radnice na náměstí v Nových Hradech, která je nemovitou kulturní památkou. Rozsah rekonstrukce je 256 m2 podlahové plochy, kapacita konferenční místnosti 32 míst (56 m2), kapacita internetové místnosti 12 míst (30 m2), veřejné internetové stanice. Hlavním cílem projektu je zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v Nových Hradech, které spočívá v efektivním zužitkování zrekonstruovaných prostor radniční sklepů a jejich přeměně na multifunkční zařízení, přednáškové prostory s možností veřejného internetového připojení pro občany, mládež, návštěvníky, studenty i handicapované spoluobčany. Záměrem je také zapojení veřejně přístupného internetového centra a přednáškových/školících prostor do přeshraniční spolupráce, jejich využití ze strany občanů i návštěvníků ke vzdělávacím a propagačním aktivitám a k elektronické komunikaci se sousedním regionem Weitra a celým internetovým světem
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   3 935 088,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants