Search for European Projects

Novohradsko bez hranic aneb fotografování jako společná řeč (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0083)
Start date: Apr 14, 2005, End date: Apr 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Novohradsko bez hranic aneb fotografování jako společná řeč je projektem o vzájemné komunikaci a zlepšování vazeb pracovníků iformač. center a dalších institucí v cestovním ruchu v oblasti Novohradských hor a přilehlých oblastí. Zvolený prostředek jak tuto komunikaci a vztahy posílit je konkrétní a smysluplná činnost, a to fotografování na společných výpravách v zájmové oblasti. První část projektu se skládá z oslovování potencionálních účastníků projektu, společného setkání nad přípravou výprav a čtyř výprav s fotoaparátem do oblasti Novohradských hor. Tyto aktivity projektu, do kterých bude zapojeno 10 až 15 lidí, umožní při neformálních setkáních se lépe vzájemně poznat a komunikovat spole při řešení konkrétních situací. Důležitý význam bude mít i společný pohyb v přírodě a terénu, při kterém mohou účastníci projektu na vlastní zkušenost zažít současný stav a úroveň CR na české i rakouské straně Novohradských hor. Tyto poznatky a zážitky z výprav následně zužitkují při své práci, především při informování o současných možnostech turistiky na obou stranách Novohradských hor. Pro zapojení do projektu budou osloveni prostřednictvím místních médií i další zájemci o CR a fotoamatéři - studenti, kteří v oblasti trvale žijí nebo studují, a kteří tak rozšíří rozměr projektu o svůj pohled a mohou být pro profesionály zajímavou inspirací i zpětnou vazbou své práce. Dalším výstupem první části projektu budou fotografie z navštívených oblastí Novohrad. hor, ze kterých vybere česko-rakouská porota a profesionální fotograf kvalitní fotografie pro druhou část projektu. Druhou částí projektu bude uspořádání výstavy fotografií účastníků projektu. K těmto fotografiím budou přidány i staré fotografi z Novohradska z minulého století, které tak obohatí pohledu na toto území o historický rozměr. Součástí vernisáže určené pro širokou veřejnost bude i beseda o čeko-rakouské historii Novohradska a vystoupení dvou hudebních kapel z Čech a Rakouska.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   81 647,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants