Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Broumovsko-Mieroszowské pomezí je území s velkým turistickým potenciálem. Vzhledem k málo rozvinuté infrastruktuře však tento potenciál není plně využit. Postupná realizace 3. etapy předkládaného projektu má za cíl vytvořit společnou turistickou nabídku pro česko-polské příhraničí a je velice důležitá ke zlepšení stávajícího stavu. Realizace projektu bude součástí aktivit směřujících k turistickém ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Broumovsko-Mieroszowské pomezí je území s velkým turistickým potenciálem. Vzhledem k málo rozvinuté infrastruktuře však tento potenciál není plně využit. Vytvořit společnou polsko-českou turistickou nabídku je velice důležité ke změně stávajícího stavu. Realizace projektu bude součástí aktivit směřujících k turistickému využití pomezí. Toto využití bude spočívat ve výstavbě cyklistických stezek po ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Pohraniční oblast Broumovska na českém straně a oblast Mieroszowska na polské straně jsou regiony, které jsou postiženy především svou polohou vzdálenou od správních center (Hradec Králové, Wroclaw) a v neposlední míře i ekonomicko-sociálnímí podmínkami. Dostupnost regionu Broumovska je prakticky po jediné komunikaci z Náchoda a z druhé strany hranice přes hraniční přechod Meziměstí a na druhé str ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt řeší rozvoj infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska. Infrastruktura je na obou stranách hranice vybudována buď sporadicky nebo vůbec. Zařízení jsou zastaralá a nevyhovují současným legislativním nárokům a požadavkům z hlediska ochrany životního prostředí, hygienickým předpisům apod. Do této oblasti spadá i současný areál zdraví a sportu v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Sportovní rok Měška a Doubravky

Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 30, 2007,

Město Meziměstí spolu s partnerským městem Mieroszów pořádají každoročně společné sportovní a společenské akce. V průběhu roku 2007 je v plánu uskutečnění několika sportovních akcí. - Meziměstský škrpál - jedná se o turistický výšlap do okolí - 7. Mezinárodní běh Mieroszow - Meziměstí - start v Polsku a cíl u nás - Dětský den s mezinárodní účastí - účast dětí od nás i Polska, na programu bud ...
Read Project

 2