Search for European Projects

Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska-II etapa.
Start date: Jan 31, 2011, End date: Nov 2, 2011 PROJECT  FINISHED 

Broumovsko-Mieroszowské pomezí je území s velkým turistickým potenciálem. Vzhledem k málo rozvinuté infrastruktuře však tento potenciál není plně využit. Vytvořit společnou polsko-českou turistickou nabídku je velice důležité ke změně stávajícího stavu. Realizace projektu bude součástí aktivit směřujících k turistickému využití pomezí. Toto využití bude spočívat ve výstavbě cyklistických stezek po obou stranách hranice. Obě trasy se propojí na území obcí Nowe Siodło a Vižňov a stanou se součástí sítě stávajících tras. Dosud vytyčené cyklistické trasy v oblasti obou obcí jsou vedeny po stávajících komunikačních tazích nebo po štěrkových a lesních cestách. Trasy, jejichž realizace se plánuje v rámci projektu, budou vytvořeny od základu a budou to první typické cyklostezky s živičným povrchem. Propojí dva důležité komunikační body a budou tvořit hlavní příjezdovou cestu k turistickým atrakcím regionu. Věcný rozsah investice zahrnuje: na polské straně 2 úseky: 1. Golińsk-Nowe Siodło: d-1710m, š 2,5 ? 3 m, a 2. Nowe Siodło-Vižňov: d-331,34m, š 3m, plocha 1006 m2, (v délce asi 0,4km bude trasa probíhat po stávající okresní silnici a propojí dva budované úseky). Projekt zahrnuje také vybavení cyklostezky místy pro odpočinek: lavičky, přístřešek, informační tabule. Na české straně se plánuje: úsek o d 1529,14 m, z toho asfalt-323,95, štěrkový povrch-1205,19, š 3m - 6m. Investice zahrnuté do záměru představují pokračování aktivit zahájených v roce 2008 v rámci projektu "Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v Broumovsko-Mieroszowské pohraniční zóně ? I. etapa". V rámci I. etapy jsou realizovány dvě investice spočívající ve výstavbě plovárny a sportovní haly. Všechny 4 záměry jsou spolu úzce provázány a tvoří dnes nejdůležitější investice v oblasti turistiky a rekreace v regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   475 527,60
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants