Search for European Projects

Sportovní rok Měška a Doubravky
Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Město Meziměstí spolu s partnerským městem Mieroszów pořádají každoročně společné sportovní a společenské akce. V průběhu roku 2007 je v plánu uskutečnění několika sportovních akcí. - Meziměstský škrpál - jedná se o turistický výšlap do okolí - 7. Mezinárodní běh Mieroszow - Meziměstí - start v Polsku a cíl u nás - Dětský den s mezinárodní účastí - účast dětí od nás i Polska, na programu budou soutěže, hry, sportovní utkání - 4. sportovní hry Meziměstí - třídenní víkendová sportovní akce 1. Sportovní den školy - zúčastní se děti z Polska 2. Turnaje v odbíjené a nohejbale - smíšená družstva od nás i PL 3. Silniční běh - v okolí Meziměstí, na závěr fotbal. utkání Old Boys CR-PL

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.6%   112 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants