Search for European Projects

Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska - 1. etapa
Start date: Mar 31, 2008, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt řeší rozvoj infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska. Infrastruktura je na obou stranách hranice vybudována buď sporadicky nebo vůbec. Zařízení jsou zastaralá a nevyhovují současným legislativním nárokům a požadavkům z hlediska ochrany životního prostředí, hygienickým předpisům apod. Do této oblasti spadá i současný areál zdraví a sportu v Meziměstí, který byl vybudován v 80 letech. Stávající areál a jeho zařízení je ve velmi zastaralém stavu a pro další provoz je nutná jeho celková modernizace. Předmětem projektu jsou na české straně stavební úpravy stávajícího areálu. Předkládaný projekt je rozdělen do dvou etap, které postupně řeší nové hrací a zábavné plochy - víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (volejbal, basketbal), hřiště pro minigolf, hrací plochy pro stolní tenis, dětský koutek s atrakcemi, kryté pódium pro kulturní a zábavné vystoupení. Dále se počítá s výstavbou nových bazénových těles. Bude provedena výstavba nových rozvodů, úpravna vody včetně potřebné technologie a výstavba WC, šaten a pod. Zařízení je navrženo v souladu s moderními technologiemi, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost (30-40let) a úspora energií a provozních nákladů. Areál se nachází v CHKO Broumovsko v oblasti Javořích hor nedaleko Adršpašských skal s množstvím kulturních památek (Dientzenhoferovy kostely,Broumovský klášter,Broumovské statky) v jeho blízkém okolí. Region je provázán řadou cykloturistických tras s přímou návazností na budoucí areály.Projekt na polské straně je zaměřen na zcela novou výstavbu komplexu, který bude řešit nevyhovující infrastrukturu pro turistické a sportovní vyžití na polské straně v oblasti Mieroszówska.Vybudováním uvedených projektů získá region odpovídající zázemí pro sport, turistiku nejen pro místní, ale především pro turisty.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   4 007 188,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants