Search for European Projects

Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska - 3. etapa.
Start date: Jan 31, 2013, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Broumovsko-Mieroszowské pomezí je území s velkým turistickým potenciálem. Vzhledem k málo rozvinuté infrastruktuře však tento potenciál není plně využit. Postupná realizace 3. etapy předkládaného projektu má za cíl vytvořit společnou turistickou nabídku pro česko-polské příhraničí a je velice důležitá ke zlepšení stávajícího stavu. Realizace projektu bude součástí aktivit směřujících k turistickému využití příhraničí. Ta bude spočívat ve výstavbě cyklistických stezek v návaznosti na již vybudované cyklostezky a cyklotrasy v minulých letech. Obě trasy vyplní další část chybějících cyklistických tras na území obou obcí, a rozšíří tak sítě stávajících tras, cílem je propojení koupaliště v Meziměstí s Mieroszowem. Dosud označené cyklistické trasy v oblasti obou obcí jsou vedeny částečně po stávajících komunikacích, částečně po štěrkových a lesních cestách a od roku 2011 po vlastních cyklostezkách vybudovaných v roce 2011. Nové trasy budou vybudovány ve stávajících koridorech dnes existujících polních cest. Postupným propojením cyklotras mimo hlavní cesty se vytvoří hlavní příjezd k turistickým atrakcím regionu. Věcný rozsah projektu zahrnuje: na české straně vybudování úseku cyklostezky od kostela ve Vižnově do Starostína v délce cca 1,7 km a bude vedena po stávající polní cestě. Na polské straně se plánuje zhotovení projektové dokumentace a na základě toho bude vybudována cyklostezka v délce 1270 m, trasa Enduro o délce 1200 m, vybudování cyklohřiště a místa pro ukázky. Investice zahrnuté do tohoto záměru představují pokračování aktivit zahájených v roce 2008 v rámci projektu "Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska 1. a 2. etapa". V rámci 1. etapy bylo vybudováno koupaliště v Meziměstí a sportovní hala v Mieroszowě, ve 2. etapě došlo k vybudování cyklostezek. Všechny tyto realizované a plánované záměry jsou spolu úzce provázány a tvoří dnes nejdůležitější investice v oblasti turistiky v regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants