AGRIDA Agriculture and Tourism Association / AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği


: Sep 6, 2019


Looking for Partnership Looking for Extra EU Funds
About Me

Derneğimiz Kırsal Alanda Yaşayan kimselerin alternatif tarım ve  turizm faaliyetleri kalkınmasına destek olacak projeler geliştimektedir. Doğaya ve çevreye saygılı koruma kullanma dengesini kouyarak sürdüülebilir kaliteli yaşama dair kapasite attımaya yönelik faaliyetler gerçekleştimektedir.

Keywords and matching areas:

 Agrifood
 Biodiversity
 Rural Development
 Capacity Building
 Sustainable Development
 Development and Cooperation
 Cross-border cooperation
 Project Development

Ideas in Progress
No ideas yet!
Favourite Calls
No Favourite calls!