Search for European Projects

14 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Přehlídka dětských folklórních souborů obohacuje výrazným způsobem břeclavský kulturní život. Tento festival bude součástí Břeclavských svatováclavských slavností. Zúčastní se ho na cca 300 soutěžících v cca 10 dětských folklórních souborech převážně z Jihomoravského kraje a z rakouského Weinviertelu. V průběhu pěti dnů proběhnou veřejná festivalová soutěžní vystoupení s vyhlášením vítězů jednotli ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt je tvořen především za účelem prohloubení a zkvalitnění česko – rakouských vztahů v příhraničním regionu, a to z hlediska vzájemného poznávání kultur, zvláště v oblasti výtvarného umění, popřípadě v jiných žánrech, např. hudební produkce. Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce ve sféře jak regionální, tak nadregionální kultury, včetně prezentace tradic v kraji, který od nepaměti, přine ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Jednou z priorit rozvojového plánu Mikroregionu Nový Dvůr je zachování a rozvoj kulturního dědictví a hodnot. K tomuto účelu bude sloužít předmět projektu Fotografické sympozium a Setkání loutkářů. Fotografické sympozium se uskuteční po dobu jednoho týdne za účasti šesti renomovaných fotografů z toho dvou umělců z Rakouska. Na ukončení sympozia bude uspořádána vernisáž v oranžerii zámku Milotice ...
Read Project

 2

 FINISHED 

utování nejen rakouskými vinohrady (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0438)

Start date: Nov 29, 2006, End date: Jul 30, 2007,

V současné době je jen málo společenských akcí, na kterých by se obě strany podílely, proto jsme se rozhodli, že podpoříme akci společenského i sportovního charakteru těchto regionů a uspořádáme „putování“, která nám pomohou přirozenou cestou poznat rakouský region v okolí městečka Poysdorf a naopak rakouským partnerům vznikne příležitost poznání kouzelné krajiny na hodonínsku. Cílem projektu je ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Ahoj školo, ahoj prázdniny! (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0415)

Start date: Jun 22, 2007, End date: Jul 22, 2007,

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí se uskuteční v kostelní zahradě v Poštorné komponované dětské multižánrové odpoledne s účastí dětí břeclavských základních škol a dětí z některé základní školy z oblasti rakouského Weinviertelu. V rámci projektu se mimo jiné uskuteční i dětský karneval za doprovodu revuální hudební skupiny.
Read Project

 2

 FINISHED 
Sportovní soutěže pro tři věkové kategorie - junioři (do 15-ti let), bez omezení věku, senioři- nad 40 let. Soutěžit se bude ve třech sportovních disciplínách - biliár, stolní tenis, tenis. V každé kategorii budou zástupci z rakouské strany a zástupci za TJ Sokol Otnice, popř. zájemci z okolí. Soutěže budou probíhat v sobotu i v neděli - 19. a 20. května 2007. Mezinárodní sportovní víkend bude ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Realizací projektu bude vytvořen kvalitní a přehledný systém orientačního značení, který umožní ůčastníkům cestovního ruchu i dalším návštěvníkům regionu získat základní orientační schopnosti v dané lokalitě, zpřístupní všechny důležitá místa a zajímavé turistické cíle. Cílem je vybavit území Regionu Podluží konzistentním značením, které bude účelné nejen pro domácí, ale i pro zahraniční návštěvní ...
Read Project

 3

 FINISHED 
...h „Lichtenštejnské stezky“, který podpoří rozvoj šetrné turistiky a komunitní spolupráce na česko-rakouském pomezí v oblasti Lednicko-valtického areálu a rakouského regionu Weinviertler Dreiländereck. Lichtenštejnské stezky, jednotně značené na obou stranách hranice, umožňují turistům navštívit nejvýznamnější kulturní a přírodní památky, vybudované rodem Lichtenštejnů. O výjimečnosti památek s ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Předmětem projektu je zlepšení informačního systému v obcích mikroregionu. Jedná se o informační, vstupní a orientační tabule, dále o zřízemí informačních míst v jednotlivých obcích mikroregionu a vydání propagačních materiálů pro potřeby cestovního ruchu v českém a německém jazyce. v českém jazyce a v překladech do německého a anglického jazyka
Read Project

 3

 FINISHED 

Společné soužití (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0257)

Start date: Sep 28, 2006, End date: Nov 29, 2006,

Projekt je tvořen především pro zlepšení česko-rakouského soužití a vzájemného poznávání kultur. Je zaměřen na prohloubení spolupráce v oblasti kultury a regionálních tradic. Od nepaměti žili v regionu ve shodě vedle sebe Češi a Rakušané. S nástupem totality a odsunu německé a rakouské části obyvatelstva byly staleté tradice přerušeny a nově příchozí obyvatelstvo na ně již nenavázalo. V důsledku s ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na prezentaci a propagaci kulinářských tradic a moderních trendů ve využití vína v regionálních kuchyní Moravy a Dolního Rakouska. Cílovou skupinou projektu budou rakouští a čeští kuchaři, kteří se formou neformálního kulinářského wokshopu a praktických ukázek budou moci seznámit se současnými kulinářskými trendy v obou zemích, poznat se a vyměnit si zkušenosti. Součátí projektu ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Otevření jara na Podluží (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0256)

Start date: May 5, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Náplní projektu jsou akce sportovního charakteru, jako je společná cyklistická vyjížďka českých a rakouských cyklistů po krásách Podluží a Dolního Rakouska. Vyjížďka bude mít tři okruhy. Jeden pro zdatnější cyklisty, další dva pro rodiče a děti. Další akcí je fotbalový turnaj pro více věkových kategorií, kterého se zúčastní mladší žáci Volkschule z Poysdorfu a Základní školy Slovácká z Břeclavi. D ...
Read Project

 4

 FINISHED 
... v rámci projektu Dispozičního fondu Fašank 2006 spolupráci s obcí Bernhardstahl a sdružením Weinviertler Dreiländereck. Při této příležitosti naši rakouští přátelé ocenili krásu našeho kroje, rozmanitost lidových zvyků i míru zapojení dospělých, dětí a mládeže do folklórního života krúžku, protože v jejich oblasti kroje už téměř vymizely a mládež nemá o folklór takový zájem. Proto chceme tímto pr ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Fašank 2006 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0156)

Start date: Feb 24, 2006, End date: Mar 30, 2006,

O původu fašankových zvyků a obyčejů je mnoho dohadů. Jejich vznik sahá pravděpodobně až do dob pohanských. Od těch dob se měnily a některé přežívají do dnešní doby. Tradici fašankové obchůzky s pochováváním basy se podařilo v Poštorné obnovit po více jak padesáti letech. V letošním roce se průvodu zúčastnilo na šedesát členů krúžku. Průvod doprovázela dechová hudba Charvatčanka a velký zájem divá ...
Read Project

 3